HARIYYAA BOORANAA ATI HARIYYAA TAMI?

By , May 22, 2022 11:09 am

Boorannii umriin/waggaan kee meeqa jechuu
caalaa ati hariyya tami walin jedha. Hariyyaan
tun tokkottiinuu waggaa 8 qabdi. Ardaa ardaatti
yeroo tokko tokkoo maqaa akka akkaatilleen
yeroo yaamanittuu jira. Ijoolleen kuuchuu gaafa
kuusoma ufli fixatte magaa nama tokkootiin citti.
Hariyyaa ebeluu jedhamtee achumaan yaamamti.
Hariyyaan tun martee deddeebitiillee ni jedhu.
Haga nuu quba qabnuutti hariyyaan tun ta dhiyoo
irraa gara dullattiitti yo corooressine/tartiibessine
tana•-

 1. Ta amma kuusoma irra jirtu.
 2. Wakhoora Soraa
 3. Dambala Dhaddachaa
 4. Wakhoora Didaa
 5. Dambala Duubaa
 6. Wakhoora Guyyoo
 7. Dambala Didaa
 8. Wakhoora Waagoo
 9. Dambala Bulee
 10. Wakhoora Liiban
 11. Dambala Areeroo
 12. Wakhoora Soraa
 13. Dambala Dhaddachaa
 14. Wakhoora Diidaa
 15. Dambala Guyyoo (Udaan Buukkoo)
 16. Wakhoora Malluu
 17. Dambala Haagurroo
 18. Wakhoora Liban
 19. Gamasii Duubaa
 20. Dambala Godaanaa
 21. Barbara Daalachaa
 22. Hanfa Dagaa
 23. Dambala Bilii
 24. Wakhoora Dureettii
Rooba Liban